Tanıtım

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mezunlar sayfası üniversitemizden mezun olan öğrenciler ile mezun adayı olan öğrencilerin ihtiyaç duyacağı bilgileri sağlamak ve mezuniyet süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla iki kısımdan oluşacak şekilde olacak şekilde 2022 yılı Eylül ayında Web Koordinatörlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Mezunlar sayfasında birinci kısımda mezun olan öğrencilerin kayıtlarını gerçekleştirdikleri Mezun Bilgi Sistermine, mezunlara dair istatistiklere, mezunların üniversitemiz ve üniversite hayatı ile ilgili yazmış dolukları görüşlere yer verildiği menüler oluşturulmuştur. Ayrıca mezun olan öğrencilerin mezun olduktan sonraki kariyer ve iş olanaklarını kolaylaştırmak için çeşitli web sayfalarına erişimleri sağlanmıştır. İkinci kısımda ise mezun adayı olan öğrencilerin mezuniyet döneminde ihtiyaç duyacakları Mezuniyet Töreni bilgilerinin ve mezuniyet fotoğraf arşivinin bulunduğu menüler oluşturulmuştur. Mezun adayları bu kısımda mezuniyet için düzenlenecek etkinliklere, mezuniyet töreni bilgilerine (tören alanı, kep alım/satımı vb.)  ve geçmiş mezuniyet törenlerine dair fotoğraflara erişim sağlayabilmektedirler.

*Mezunlar web sayfasının içerik güncellemesi devam etmektedir.